Kategóriák

MAX


prev
12
next

Max 
687,7 Ft/ DB + Áfa (873,38 Ft)
Max 
687,7 Ft/ DB + Áfa (873,38 Ft)
Tűzőgép Max HD-10K bíbor (bliszter, kapoccsal)
Max 
714,15 Ft/ db + Áfa (906,97 Ft)
Tűzőgép Max HD-10K kék (bliszt+ kapocs)
Max 
714,15 Ft/ Db + Áfa (906,97 Ft)
Tűzőgép Max HD-10K lila (bliszter, kapoccsal)
Max 
714,15 Ft/ DB + Áfa (906,97 Ft)
Max 
714,15 Ft/ DB + Áfa (906,97 Ft)
Max 
1 166,4 Ft/ Db + Áfa (1 481,33 Ft)
Tűzőgép Max HD-10NX rózsa
Max 
1 166,4 Ft/ Db + Áfa (1 481,33 Ft)
Tűzőgép Max HD-10NX sárga
Max 
1 166,4 Ft/ Db + Áfa (1 481,33 Ft)
Tűzőgép Max HD-10NX szürke
Max 
1 166,4 Ft/ DB + Áfa (1 481,33 Ft)
Tűzőgép Max HD-10D fekete
Max 
1 301,4 Ft/ Db + Áfa (1 652,78 Ft)
Max 
1 301,4 Ft/ Db + Áfa (1 652,78 Ft)
Tűzőgép Max HD-10D rózsa
Max 
1 301,4 Ft/ db + Áfa (1 652,78 Ft)
Max 
2 204,55 Ft/ Db + Áfa (2 799,78 Ft)
Tűzőgép Max HD-50F fekete
Max 
3 529,5 Ft/ db + Áfa (4 482,47 Ft)
Tűzőgép Max HP-10 fém
Max 
4 149,6 Ft/ db + Áfa (5 269,99 Ft)
Max 
5 345,6 Ft/ db + Áfa (6 788,91 Ft)
Tűzőgép Max HD-12N/17 asztali
No name 
23 240,1 Ft/ Db + Áfa (29 514,93 Ft)
Tűzőgép Max HD-10FL laposan tűző narancs
Max 
23 609,3 Ft/ Db + Áfa (29 983,81 Ft)
Tűzőgép Max HD-3DF laposan tűző asztali kék
Max 
24 317,8 Ft/ Db + Áfa (30 883,61 Ft)
Tűzőgép Max HD-3DF laposan tűző asztali szürke
Max 
24 317,8 Ft/ DB + Áfa (30 883,61 Ft)
Tűzőgép Max HD-12N/24 asztali
Max 
25 438,4 Ft/ db + Áfa (32 306,77 Ft)
Tűzőgép Max HD-12L/17 irkafűző
Max 
40 141,4 Ft/ db + Áfa (50 979,58 Ft)
Tűzőgép Max HD-12F laposan tűző
Max 
42 404,7 Ft/ Db + Áfa (53 853,97 Ft)
Tűzőgép Max EH-20F elektromos
Max 
50 028 Ft/ Db + Áfa (63 535,56 Ft)

prev
12
next